docent

 

 

 

 

Anke Specker volgde vanaf haar zevenjarige leeftijd muzieklessen aan de muziekschool

in Oudenbosch. Na een AMV-cursus startte ze met vioolles, en al gauw merkte ze dat

dat haar instrument was, en zou blijven.

Muziek werd een passie, die voortgang kreeg in een studie AMV met viool aan

het Brabants Conservatorium in Tilburg en aan de Schumann Academie Zwolle.

Aan de Hogeschool Nijmegen volgde zij de studie Muziektherapie. In deze jaren startte Anke met het geven van vioollessen aan huis.

 

Jarenlang werkte ze als vakdocent aan reguliere basisscholen, Voortgezet Onderwijs,

Speciaal Onderwijs, en muziekscholen.  Ook heeft ze zeven jaar als muziektherapeut gewerkt met gehoor- en/of spraak/taalgestoorde kinderen en jongeren, met autistische kinderen,en met kinderen met diverse (psychiatrische) stoornissen. Daarnaast is ze met veel plezier aan huis vioolles blijven lesgeven.

In haar vrije tijd speelde Anke in verschillende symfonieorkesten en

zong in diverse koren. Sinds 2016 vormt Anke samen met celliste Sharon Lane het "Strijkersduo Anke & Sharon". De inspiratie, en het enthousiasme, en plezier dat dit haar brengt heeft zeker ook zijn weerslag in haar lessen.

 

In 2014 is Anke vanuit haar brede en jarenlange ervaring haar eigen muziekpraktijk

gestart in Weert.